Algemene voorwaarden

– Liefs Yvon fotografie houdt zich het recht haar foto’s te gebruiken voor eigen promotie doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website, weblog, portfolio, advertenties, social media, drukwerk.

 – Liefs Yvon fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot.

– De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s, deze gebruikersrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik.
Foto’s delen met leveranciers is niet toegestaan.

– Liefs Yvon fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Liefs Yvon fotografie zijn geleverd.

– In geen geval zal Liefs Yvon fotografie aansprakelijk zijn voor schade aan personen, eigendommen, zowel voor incidentele, specifieke of vervolg schade of aansprakelijkheid, als gevolg van of gerelateerd aan diensten door Liefs Yvon fotografie.

 – Liefs Yvon fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en nabewerking waarin Liefs Yvon fotografie gebruikelijk werkt en laat zien op website, social media en kennismakingsgesprekken.

– Foto’s mogen niet zonder toestemming van Liefs Yvon fotografie commercieel worden gebruikt.

– Liefs Yvon fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

– Een fotoshoot annuleren kan alleen per e-mail en maximaal 48 uur voor de datum van de geplande fotoshoot.
Wanneer dit niet op tijd gebeurt zal Liefs Yvon fotografie 50% van de anders gemaakte kosten in rekening brengen.

– Liefs Yvon fotografie levert jpeg bestanden af in de door haar gehanteerde stijl en nabewerking, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.

– Indien Liefs Yvon fotografie de fotoshoot moet annuleren wegens ziekte of andere onvoorziene ongemakken, zal er gelijk een nieuwe afspraak gemaakt worden.

– Liefs Yvon fotografie biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en dienen gelijk na de shoot te worden ingeleverd.

– Er worden alleen foto’s gemaakt door Liefs Yvon Fotografie gebruikt in een fotoalbum gemaakt door Liefs Yvon Fotografie.

 

 

.